Temel Malzeme Bilgisi Ders Videoları

mekatronik    4 Kasım 2014    Yorum Yok    Mekanik

Mekatronik mühendisliği 2.sınıf derslerinden malzeme bilimi dersinin muhendishane.org tarafından hazırlanan türkçe videolarını youtube oynatma listesi halinde sırasıyla görüntüleyebilirsiniz.

Anlatan: Dr. Arda Çetin ( www.muhendishane.org)

Atomun yapısı

 • Atom kavramının tarihsel gelişimi
 • Bohr atom modeli
 • Atomik orbitallere giriş
 • Atomik orbitallerin şekilleri
 • Elektron kabukları ve orbitaller
 • Hund kuralı
 • Elektron dizilimleri
 • Değerlik elektronları

Atomlar arası bağlar

 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Metalik bağ
 • Van der Waals bağı

Metallerin yapısı

 • İki atom arasındaki denge mesafesi
 • Metallerin kristal yapıları
 • Yüzey merkezli kübik yapı (YMK)
 • Hacim merkezli kübik yapı (HMK)
 • YMK – HMK allotropik dönüşümü
 • Hegzagonal sıkı paket yapı (HSP)
 • Metallerde yoğunluk hesabı
 • Kübik kristal yapılarda yönler
 • Kübik kristal yapılarda düzlemler
 • Hegzagonal kristallerde yön ve düzlemler
 • Yön ve düzlem aileleri
 • Doğrusal atom yoğunluğu
 • Düzlemsel atom yoğunluğu

Metallerde kristal yapı hataları

 • Kristal yapılarda noktasal hatalar
 • Denge boşluk sayısının hesaplanması
 • Çizgisel hatalar: Kenar dislokasyonu
 • Çizgisel hatalar: Vida dislokasyonu
 • Burgers vektörü
 • Arayüzey hataları: Tane sınırları
 • Düşük ve yüksek açılı tane sınırları
 • İkizlenme
 • Dizilim hataları
 • Faz sınırları
 • Alaşımların yapısı: Katı çözeltiler
 • Alaşımların yapısı: Ara bileşikler

Seramiklerin yapısı

 • Metal ve seramik kristalleri arasındaki farklar
 • Seramik kristallerinde iyonların boyut farkı ve elektrik yükü
 • Seramiklerin kristal yapıları
 • Seramik kristallerinde yapısal hatalar
 • Seramiklerde yoğunluk hesabı
 • Silikatların kristal yapıları

Polimerlerin yapısı

 • Organik bileşiklerin gösterimlerine giriş
 • Alkanların gösterimleri
 • Alkil grubu içeren alkanlar
 • Alkenlerin gösterimleri
 • Polimer moleküllerinin genel yapısı
 • Polimerlerin molekül ağırlığı
 • Polimer moleküllerinde yapısal farklılıklar
 • Polimerlerde izomerizm ve kopolimerler
 • Kristal yapıdaki polimerler

Elektriksel özelliklerin kökeni

 • Malzemelerin elektriksel özelliklerine giriş
 • Ohm kanunu
 • Elektronik iletim
 • Enerji bant yapıları
 • Enerji bantlarında elektrik iletimi
 • Elektron mobilitesi
 • Metallerin özdirenci
 • Yarı iletkenler
 • N-tipi yarı iletkenler
 • P-tipi yarı iletkenler
 • Yarı iletkenlerde sıcaklığın iletkenliğe etkisi
 • Hall etkisi
 • İyonik iletim
 • Dielektrik davranış ve kondansatörler
 • Dielektriğin kondansatör sığasına etkisi
 • Dielektrik sabiti ve frekans ilişkisi
 • Ferroelektrik davranış
 • Piezoelektrik davranış

Manyetik özelliklerin kökeni

 • Manyetik özelliklere giriş
 • Lorentz kuvveti
 • Manyetik alan içinde bir parçacık
 • Manyetik alan şiddeti ve manyetik indüksiyon
 • Manyetik momentlerin kökeni
 • Diamanyetizma, paramanyetizma ve ferromanyetizma
 • Antiferromanyetizma ve ferrimanyetizma
 • Sıcaklığın ferromanyetizma üzerindeki etkisi
 • Manyetik bölgecikler
 • Manyetik gecikme
 • Yumuşak ve sert mıknatıslar

Isıl özelliklerin kökeni

 • Isı kapasitesi ve özgül ısı
 • Isı kapasitesinin fiziksel kökeni
 • Isı kapasitesinin sıcaklıkla ilişkisi
 • Isıl genleşme
 • Isı iletimi
 • Isı yayınımı

Bu yazı 4 Kasım 2014 tarihinde mekatronik tarafından Mekanik kategorisi altında yazılmıştır. Bu yazıda belirlenen anahtar kelimeler şunlardır;, , , , , , , , , ...

Yorum yazın

avatar